Kakitangan

Nama : Dr Ismail bin Yaacob
Jawatan : Ketua Jabatan
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Doktor Falsafah (Pendidikan Jasmani dan Sukan)
Sarjana Pendidikan ( Sains Pengurusan Pendidikan )
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani dan Sukan
Alamat email : ismail@ipda.edu.my

Nama : Idrus bin Ashaari
Jawatan : Timbalan Ketua Jabatan
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
Bacelor Pendidikan Sains Sukan (Pengurusan Sukan)
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Alamat email : idrus@ipda.edu.my

Nama : En Azemi bin Abdullah
Jawatan : Ketua Unit Kesihatan dan Kecergasan
Gred semasa : DG54
Kelulusan : Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani, Sains Sukan
Alamat email : azemi@ipda.edu.my

Nama : En Muftar Bin Muhammad Saad @ Mohd Rashid
Jawatan : Unit Pendidikan Jasmani
Gred semasa : DG52
Kelulusan : Sarjana  (Sains Sukan)
Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani, Sains Sukan
Alamat email : muftar@ipda.edu.my

Nama : En Ahmad Fadzil Bin Noor
Jawatan : Unit Sains Sukan
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Bacelor Pendidikan Sains Sukan
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani, Sains Sukan
Alamat email : ahmadfadzil@ipda.edu.my

Nama : Yusainy bin Azizan
Jawatan : Ketua Unit Sains Sukan / Setiausaha Jabatan
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Sarjana Pendidikan ( Sains Sukan)
Bacelor Pendidikan (Sains Sukan)
Bidang kepakaran : Sains Sukan/ Renang
Alamat email : yusainy@ipda.edu.my


Nama : Robiah binti Hj Shuib
Jawatan :
Unit Sains Sukan
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Sarjana Pendidikan ( Pendidikan Jasmani )
Bacelor Pendidikan ( Pendidikan Jasmani)
Bidang Kepakaran : Pendidikan Jasmani
Alamat email : robiah@ipda.edu.my

Nama : Zainol Rashidi bin Md Noor
Jawatan : Pegawai Dokumen Jabatan
Unit Pend Luar Sukan dan Rekreasi
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Bacelor Pendidikan (Pend Jasmani)
Bidang kepakaran : Pendidikan Jasmani
Alamat email : zainulrashidi@ipda.edu.my

Nama : Muhammad Taufiq Cheng b Abdullah
Jawatan : Ketua Unit Pendidikan Jasmani
Gred semasa : DG48
Kelulusan : Sarjana Sains Sukan (Kejurulatihan)
Bacelor Pendidikan ( Pendidikan Jasmani)
Bidang kepakaran : Kejurulatihan Bola Sepak
Alamat email :

Nama : Suhaimi bin Saad
Jawatan : Pembantu Operasi
(Stor Peralatan PJK)
Gred semasa : N11